1.Các chức năng chính của phần mềm:

  • Tính tiền nhanh chóng, giao diện thân thiện với người dùng
  • In bếp ( tách từng món cho từng phiếu ) in phiếu thanh toán cực nhanh
  • Giao ca giao tiền 1 cách chính xác
  • Thac tác chuyển bàn, gộp bàn nhanh chóng.
  • Báo cáo Doanh thu qua điện thoại
  • Giá rẽ mua 1 lần dùng vĩnh viễn

 

2. Hình ảnh thực tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Video thực tế.