1.Các chức năng chính của phần mềm:

  • Tính tiền nhanh chóng, giao diện thân thiện với người dùng
  • In bếp, in tem dán lý, in phiếu thanh toán cực nhanh
  • Giao ca giao tiền 1 cách chính xác
  • Báo cáo Doanh thu qua điện thoại
  • Giá rẽ mua 1 lần dùng vĩnh viễn

 

2. Hình ảnh thực tế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Số lượng khách hàng đã mua và đang sử dụng:  1250 Quán trà sữa

 

 

4. Video thực tế